Model Release

Model Release  Overeenkomst

  Deze overeenkomst is tussen Foxer Agency Management en Jasmir Studionuuvo (hierna ‘Fotograaf’, ‘de fotograaf’ of ‘Fotografiebedrijf’) en hieronder ondergetekende deelnemer (hierna ‘CLIËNT’ genoemd).

  Dit contract is voor de diensten en producten die onderdeel maken uit de fotosessie (hierna "shoot", "de shoot" of "de sessie") dat op de mondeling afgesproken datum en tijd plaatsvindt.

  Foxer Agency Management en Jasmir Studionuuvo houdt zich aan alle Europese regels op het gebied van online privacy. Lees hier meer over ons cookie beleid en lees hier meer over ons privacy statement.

  Ondergetekende cliënt

  Naam

  Adres

  Woonplaats

  Geboortedatum

  Telefoonnummer

  E-mail

  Cliënt krijgt een fotosessie van 2 uur voor Foxer Talent en Toekomst Muziek Page met een prijswaarde van EUR 280,-. De minimaal aantal te leveren foto's zijn 4. Op verzoek is het mogelijk om meerdere foto's te ontvangen; prijs extra foto's bewerkt is EUR 75,- per foto.

  • De pakketlijst, prijslijst en / of addendumdocumenten die bij dit contract zijn gevoegd, zijn een integraal onderdeel van dit document. De contractvoorwaarden, overeenkomsten prijslijst zijn de enige juridisch bindende documenten tussen de partijen.

  Auteursrechten

  Titel (bezit) van en copyright op alle producten blijft bij de fotograaf; alle foto's zijn auteursrechtelijk beschermd. De negatieven en / of digitale afbeeldingen(hierna gezamenlijk de “afbeeldingen”) gemaakt door de fotograaf en / ofonderaannemer(s) blijven eigendom van de fotograaf.

  De cliënt zal producten die onderdeel maken uit de shoot uitsluitend gebruiken conform de toestemming die ontleend is voor het maken en publiceren van foto-en of video opnamen binnen deze overeenkomst.

  - De afdrukken van de cliënt(en) zijn alleen voor persoonlijk gebruik en genot.
  - De afbeeldingen (digitaal en gedrukt) mogen niet worden ingediend bijwedstrijden, gereproduceerd voor commercieel gebruik of geautoriseerd voorreproducties door andere partijen dan de fotograaf.
  - Wanneer afbeeldingen online worden gepubliceerd, is het vereist dat de versie van de foto met watermerk (bij de levering inbegrepen) wordt gebruikt.

  - De cliënt gaat ermee akkoord dat hij / zij in geen geval de afbeeldingen van de fotograaf die op internet zijn geplaatst, zal wijzigen, d.w.z. bijsnijden, in kleur veranderen of op enigerlei wijze bewerken.
  - Het is illegaal om de afbeeldingen te kopiëren, scannen, reproduceren of online te plaatsen in forums of elders zonder schriftelijke toestemming van de fotograaf.

  Het is van belang dat de afbeeldingen die online worden gezet een correcte weergave van het werk van de fotograaf bieden, zodat toekomstige klanten voldoende inzicht krijgen in het soort foto's dat zij zullen ontvangen.

  De Fotograaf verleent hierbij de cliënt toestemming om de geleverde afbeeldingen gemaakt onder dit contract te gebruiken voor de volgende doeleinden:

  1. Privé doeleinden
  2. Plaatsen op sociale media, o.a. Facebook, Instagram, persoonlijke blog, enz.(met watermerk)

  Model Release / Quitclaim / Vrijwaringsverklaring

  De cliënt verleent hierbij de Fotograaf toestemming om alle producten die onder dit contract zijn gemaakt voor de volgende doeleinden te gebruiken (om deze zonder beperking te wijzigen; en om deze zonder beperking auteursrechtelijk te maken):

  1. De internetwebsite, studio weergave o.a. van de Fotograaf
  2. Het portfolio van de Fotograaf
  3. Marketing middelen o.a. brochures, PDF's voor advertenties
  4. Plaatsen op sociale media, o.a. Facebook, Instagram, persoonlijke blog, enz.

  De cliënt doet afstand van alle aanspraken op winst die voortvloeit uit het gebruik van alle afbeeldingen en producten conform dit contract.

  What to bring / what not to bring to the shoot:

  • GEEN merkkleding waarvan de merk heel groot is tenzij het betreft een eigen merk (klein en subtiel kan ik later in Photoshop verwijderen).

  • WEL accessoires zoals ringen, kettingen, pet, muts, enz. Iets dat over jezelf spreekt.

  • WEL kleding kleuren zoals zwart, wit, fel rood, fel geel fotograferen heel goed (tijger prints in overleg). Graag 2 of 3 outfits meenemen.

  • IMPORTANT: Schone nagels.

  • Indien mogelijk strakke haar -en baardlijn.

  • BE YOURSELF & HAVE FUN!

  Handtekening

  *Indien cliënt jonger is dan 18 jaar dient tevens de ouder/voogd te ondertekenen:

  Naam ouder/voogd

  Handtekening ouder/voogd

  De Fotograaf kan niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is, en er kan daarom geen rechten worden ontleend.

  Praat met ons via WhatsApp